✉ Contact opnemen

Blaise

Werk De eerste versie van het Blaise Systeem voor computergestuurde verzameling van gegevens kwam uit in 1986. Het was de periode waarin de eerste personal computers en notebooks op de markt kwamen. Blaise was een computerprogramma dat draaide op die computers. Het werd ontwikkeld door een team van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Blaise maakte het mogelijk de papieren vragenlijsten te vervangen door elektronische vragenlijsten. Dat maakte het enquêteren minder tijdrovend en een stuk goedkoper.