✉ Contact opnemen

Werk

De Leidse exit poll

Werk Op 12 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Een groepje onderzoekers van de Universiteit Leiden organiseerde op die dag een exit poll in Leiden. Dat is een peiling die wordt gehouden onder kiezers die net hun stem hebben uitgebracht. Een exit poll geeft snel inzicht in de uitslag van de verkiezingen. Meteen na het sluiten van de stembureaus kunnen al prognoses worden gemaakt. Verder biedt een exit poll de mogelijkheid voor een nadere analyse van het kiezersgedrag.

Referendum in Benthuizen

HobbyWerk Er is veel discussie over referenda. Is een referendum een nuttig instrument of niet? Is een referendum een geschikt instrument voor democratische besluitvorming. Of zit een referendum juist de normale besluitvorming via het parlement in de weg. Er zijn goede en slechte voorbeelden van referenda. Een goed voorbeeld was het referendum in het dorp Benthuizen in 2011.

Afscheidssymposium

Werk In 2014 nam Jelke Bethlehem afscheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij heeft daar 36 jaar gewerkt. Als eerbetoon voor zijn bijdrage aan de survey-methodologie en de praktijk van het survey-onderzoek, organiseerde het CBS op 19 september 2014 een internationaal symposium. Een aantal statistici en sociale wetenschappers keken vooruit naar de toekomst van de survey-methodologie.

Bijzonder hoogleraar

Werk In 2012 werd Jelke Bethlehem benoemd tot bijzonder hoogleraar in de survey-methodologie, in het bijzonder met behulp van het internet, bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In zijn oratie, op 28 januari 2013 probeerde hij een antwoord te geven op de vraag of peilingen meten wat ze moeten meten.

Teleac cursus Statistiek

Werk In 1986 bracht Teleac (de televisie-academie) een cursus Statistiek. Aanleiding waren twee ontwikkelingen. In de eerste plaats werden steeds meer mensen in hun werksituatie geconfronteerd met statistisch onderzoek. In de tweede plaats was er de opkomst van de personal computer. Die had een belangrijke invloed op het verzamelen, verwerken en analyseren van statistische gegevens. Ik had een aandeel in het ontwikkelen en geven van de cursus Statistiek, als auteur en eindredacteur van het boek en als presentator en eindredacteur van de televisielessen.

Blaise

Werk De eerste versie van het Blaise Systeem voor computergestuurde verzameling van gegevens kwam uit in 1986. Het was de periode waarin de eerste personal computers en notebooks op de markt kwamen. Blaise was een computerprogramma dat draaide op die computers. Het werd ontwikkeld door een team van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Blaise maakte het mogelijk de papieren vragenlijsten te vervangen door elektronische vragenlijsten. Dat maakte het enquêteren minder tijdrovend en een stuk goedkoper.