Rietveldse Roeikampioenschappen

Volgens de website www.vaardorphetrietveld.nl maakte het Rietveld ooit deel uit van een veenmoeras langs de Oude Rijn. Vanaf ongeveer 1300 werd dit veenmoeras ontgonnen en drooggelegd. Daarbij werd de Rietveldse vaart gegraven. Die vaart vorm nu de ruggengraat van het gebied. Haaks op de Rietveldse vaart kwamen percelen grond. En de percelen werden gescheiden door sloten. Tot 1963 waren er geen wegen in het Rietveld. In dat jaar werd de eerste weg geopend. Dat was de Burgemeester Smitweg.

De Rietveldse Vaart

In 1963 woonden in het gebied ruim 100 inwoners verdeeld over21 gezinnen. De inwoners hielden zich bezig met veeteelt en boomteelt. Aangezien er geen wegen waren in het Rietveld, ging alle transport van personen, koeien, goederen en bomen over het water. Als de jongelui in hun roeiboten naar huis gingen, hielden ze wel eens wedstrijdjes. Het waren Gijs van der Lip en Piet van der Werf die de eerste officiële wedstrijd in 1963 organiseerden. Alle 21 gezinnen deden daaraan mee.

De wedstrijden worden georganiseerd bij café en terras Klein Giethoorn. Al sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw kon je hier roeiboeten huren. Daarmee kon je het Rietveld in om te gaan vissen. Tot 1980 was er ook een speeltuin.

Voor de Rietveldse Roeikampioenschappen worden de roeiboten van Klein Giethoorn gebruikt. Die boten zijn niet rank en snel, maar log en traag. Er is dus een goede conditie nodig om een kans op de overwinning te kunnen maken. Lastig is ook dat de roeiers halverwege om een paal heen moeten draaien en dan terugvaren. Bij die draai gaat het meer om techniek dan om kracht. Er wordt altijd geroeid in drie categorieën: Heren Recreanten, Dames en Heren Super A.

Twee dames nemen de bocht.

Bij de roeikampioenschappen gaat het niet alleen om een sportieve strijd. Het evenement heeft ook een sociale functie, want het brengt de bewoners van het gebied wat dichter bij elkaar. Initiatiefnemer Piet van der Werf vertelt daarover in het interview dat ik met hem had tijdens de roeikampioenschappen in 2009.

  Interview met Piet van der Werf

 

Onderstaande video geeft een impressie van de Rietveldse Roeikampioen in 2013. Die werden toen voor  51-ste keer georganiseerd.