De Koudekerkse brug

Een paar honderd jaar geleden was Koudekerk a/d Rijn een knooppunt voor het verkeer. Bij dit dorp kruisten twee belangrijke routes elkaar. Het verkeer tussen Amsterdam in het noorden en Rotterdam in het zuiden moest in Koudekerk de Oude Rijn over. En tussen Leiden in het westen en Utrecht in het oosten was er druk verkeer van trekschuiten over de Oude Rijn. Tot 1838 waren er bij Koudekerk maar liefst drie veerverbindingen in bedrijf. Die veren waren ook nodig om de paarden van de trekschuiten naar de andere kant van het water over te zetten. In 1838 kwam er voor het eerst een brug. Dat was een tolbrug. In 1929 werd deze brug vervangen door de huidige brug.

De bouw van de Koudekerkse brug in 1928. Bron: Rik de Wit.

In 2012 is de Koudekerkse brug 83 jaar oud. In oktober van dat jaar krijgt de brug een grote onderhoudsbeurt. Het gaat voornamelijk om het repareren van schade die is ontstaan door aanrijdingen en aanvaringen. Verder moeten onderdelen van het bewegingsmechanisme worden vernieuwd. En de elektrische installatie moet worden vervangen.

Er is al een paar keer eerder onderhoud aan de brug gepleegd. Zo bleek in 1998 dat vitale delen van de brug in zeer slechte staat verkeerden. De brug werd toen weggehaald en gerepareerd. Dat kostte bijna 800.000 gulden.

Ook bij het onderhoud in 2012 moet de brug worden weggehaald. Niet alleen de brug moet worden gerepareerd, maar ook moet het remwerk van de brug moet worden vervangen. De palen hebben in het verleden hun werk gedaan. En dat is voorkomen dat schepen tegen de brug varen. Maar dat heeft zijn sporen nagelaten. De nu moeten de palen nodig worden vernieuwd.

De bovenkant van de brug wordt weggehaald. Foto: Pieter Goedhart.

De kosten van de onderhoudswerkzaamheden bedragen in totaal 1,2 miljoen euro. Daarin zit een bedrag van 800.000 euro voor groot onderhoud aan de brug zelf en een bedrag van 400.000 euro voor de vervanging van het remwerk.

De werkzaamheden beginnen op 15 oktober. De brug wordt dan weggehaald en in Sliedrecht gerepareerd. In de tussentijd komt er een tijdelijke, beweegbare fiets- voetgangersbrug. Tijdens de aanleg van die tijdelijke brug vaart een pontje heen en weer tussen de Bruggestraat en het Jaagpad. Dat pontje heeft het behoorlijk druk. De mensen hebben geen problemen met deze alternatieve oversteek. Velen vinden het eigenlijk wel leuke afwisseling.

Veel fietsers en voetgangers maakten gebruik van het veerpontje. Foto: Pieter Goedhart.

De werkzaamheden aan de brug duren bijna twee maanden. Al die tijd zullen auto’s moet omrijden over Alphen of Leiderdorp. Op zaterdag 1 december 2012 wordt de brug weer in gebruik genomen. Alle werkzaamheden zijn keurig op schema voltooid.

Onderstaande video geeft een impressie van het afbreken van de brug. Ik hanteerde de camera en de interviewers waren Marianne van Buuren en Pieter Goedhart. De foto’s op deze pagina zijn van Rik de Wit en Pieter Goedhart.