✉ Contact opnemen

1986

Teleac cursus Statistiek

Werk In 1986 bracht Teleac (de televisie-academie) een cursus Statistiek. Aanleiding waren twee ontwikkelingen. In de eerste plaats werden steeds meer mensen in hun werksituatie geconfronteerd met statistisch onderzoek. In de tweede plaats was er de opkomst van de personal computer. Die had een belangrijke invloed op het verzamelen, verwerken en analyseren van statistische gegevens. Ik had een aandeel in het ontwikkelen en geven van de cursus Statistiek, als auteur en eindredacteur van het boek en als presentator en eindredacteur van de televisielessen.

Blaise

Werk De eerste versie van het Blaise Systeem voor computergestuurde verzameling van gegevens kwam uit in 1986. Het was de periode waarin de eerste personal computers en notebooks op de markt kwamen. Blaise was een computerprogramma dat draaide op die computers. Het werd ontwikkeld door een team van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Blaise maakte het mogelijk de papieren vragenlijsten te vervangen door elektronische vragenlijsten. Dat maakte het enquêteren minder tijdrovend en een stuk goedkoper.