Publicaties

Tijdens mijn werkzaamheden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit heb ik vele wetenschappelijke publicaties geschreven. Deze pagina geeft een overzicht daarvan.

Boeken

Ik heb vier boeken gepubliceerd over het terrein van de survey-methodologie. Dit is het vakgebied dat onderzoekt hoe je goede surveys (peilingen) moet doen. Er zijn goede en slechte peilingen. Het is niet eenvoudige om het kaf van het koren te scheiden. De survey-methodologie legt ook uit hoe je kunt proberen om slechte surveys te corrigeren.

Een boekpresentatie van uitgever John Wiley & Sons.

De belangrijkste vier boeken:

Applied Survey Methods – A Statistical Perspective (2009)
Auteur: Jelke BethlehemDit boek geeft een uitgebreid overzicht van alle stappen in het op zetten en uitvoeren van een survey. Het beschrijft zowel de theoretische als praktische aspecten van survey-onderzoek.Website: www.applied-survey-methods.com
Handbook of Nonresponse in Household Surveys (2011)
Auteurs: Jelke Bethlehem, Fannie Cobben en Barry SchoutenDit boek geeft een uitgebreid overzicht van het probleem van non-respons in surveys. Daardoor kan de kwaliteit van de uitkomsten van onderzoek ernstig worden aangetast. Het boek beschrijft verschillende technieken om dit probleem aan te pakken.Website: www.survey-nonresponse.com
Handbook of Web Surveys (2012)
Auteurs: Jelke Bethlehem en Silvia BiffignandiDit boek geeft een uitgebreid overzicht van de theoretische en praktische aspecten van web surveys. Problemen als meetfouten en gebrek aan representativiteit komen aan de orde.Website: www.web-survey-handbook
Handbook of Web Surveys (2017)
Auteur: Jelke BethlehemDit boek is vooral bedoeld voor hen die te maken krijgen met peilingen. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan journalisten, politici en bestuurders. Het boek helpt de goede van de slechte peilingen te onderscheiden. Hiervoor bevat het boek een checklist voor peilingen.Website: www.crcpress.com/Understanding-Public-Opinion-Polls/Bethlehem/p/book/9781498769747

Alle publicaties

Bijgevoegd pdf-document bevat al mijn publicaties vanaf 1976 t/m 2020: Publications-2020

Een beperkt aantal publicaties kan worden gedownload van de website PeilingenPraktijken.