Publicaties

Tijdens mijn werkzaamheden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit heb ik vele wetenschappelijke publicaties geschreven. Deze pagina geeft een overzicht daarvan.

Boeken

Ik heb vier boeken gepubliceerd over het terrein van de survey-methodologie. Dit is het vakgebied dat onderzoekt hoe je goede surveys (peilingen) moet doen. Er zijn goede en slechte peilingen. Het is niet eenvoudige om het kaf van het koren te scheiden. De survey-methodologie legt ook uit hoe je kunt proberen om slechte surveys te corrigeren.

Een boekpresentatie van uitgever John Wiley & Sons.

De belangrijkste boeken:

Applied Survey Methods – A Statistical Perspective (2009)
Auteur: Jelke Bethlehem
Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van alle stappen in het op zetten en uitvoeren van een survey. Het beschrijft zowel de theoretische als praktische aspecten van survey-onderzoek.Website: www.applied-survey-methods.com
Handbook of Nonresponse in Household Surveys (2011)
Auteurs: Jelke Bethlehem, Fannie Cobben en Barry Schouten
Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van het probleem van non-respons in surveys. Daardoor kan de kwaliteit van de uitkomsten van onderzoek ernstig worden aangetast. Het boek beschrijft verschillende technieken om dit probleem aan te pakken.Website: www.survey-nonresponse.com
Handbook of Web Surveys (2012)
Auteurs: Jelke Bethlehem en Silvia Biffignandi
Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van de theoretische en praktische aspecten van web surveys. Problemen als meetfouten en gebrek aan representativiteit komen aan de orde.Website: www.web-survey-handbook
Understanding Public Opinion Polls (2018)
Auteur: Jelke Bethlehem
Dit boek is vooral bedoeld voor hen die te maken krijgen met peilingen. Denk aan aan journalisten, politici en bestuurders. Het boek helpt de goede van de slechte peilingen te onderscheiden. Website: www.crcpress.com/Understanding-Public-Opinion-Polls/Bethlehem/p/book/9781498769747
Het Grafiekenboek (2022)
Auteur: Jelke Bethlehem
Grafieken kom je overal tegen. Hoe goed zijn die grafieken? Een goede grafiek is een krachtig instrument om de boodschap in gegevens naar boven te halen. Maar er zijn ook veel slecht ontworpen grafieken die je makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. Dit boek helpt je het kaf van het koren te scheiden. Website: https://www.aup.nl/en/book/9789463720984/het-grafiekenboek
Peilingen in de Praktijk (2023)
Auteur: Jelke Bethlehem
Een peiling is een vorm van onderzoek waarbij je gegevens verzamelt door het stellen van vragen aan een grote groep mensen. Het voorleggen van een reeks vragen aan een grote groep kan veel tijd en geld kosten. Daarom werken onderzoekers vaak met steekproeven. Kun je daarmee iets zinnigs zeggen over de groep als geheel? Ja, dat kan, maar dan moet je die steekproef correct hebben getrokken. Dit boekje legt uit hoe je dat moet doen. Website: https://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra-reeks/peilingen-in-de-praktijk/11192

Alle publicaties

Bijgevoegd pdf-document bevat al mijn publicaties vanaf 1976 t/m 2020: Publications-2020

Een beperkt aantal publicaties kan worden gedownload van de website PeilingenPraktijken.