Familie

De familie Bethlehem

De familie Bethlehem ontleent zijn naam aan een boerderij met dezelfde naam. Deze boerderij bestaat nog steeds. Hij is te vinden in het mooie plaatsje Beetsterzwaag in een bosrijk deel van de provincie Friesland. Vermoedelijk stond deze boerderij in de buurt van een kapel of klooster met die zelfde naam. De boerderij bestaat al vrij lang. Hij staat aangegeven op kaarten uit 1685 (van Sybrant van Ockinga) en 1718 (van Bernardus Schotanus à Sterringa). Vanaf 1709 komen de namen van de bewoners voor in de doopboek van de Nederlands Hervormde Kerk.

Kaart van Beetserzwaag. Hij is in 1698 gemaakt door Sybrant van Ockinga

Durk Jans Bethlehem (1758-1814) woonde in de boerderij in Beetsterzwaag. Hij nam op 16 december 1811 officieel de achternaam Bethlehem aan. Zijn broers kozen voor andere achternamen. Je kunt dus zeggen dat Durk Jans Bethlehem de stamvader van de familie Bethlehem was.

Boerderij Bethlehem in Beetsterzwaag.

Grootouders

Mijn grootvader (pake) was Jelke Jakobs Bethlehem. Hij werd op 13 september 1885 geboren in Aldeboarn in Friesland. Mijn grootmoeder (beppe) was Grietjes Sjonger. Ze hebben hun hele leven in Aldeboarn gewoond. Grietje Sjonger overleed op 15 augustus 1963. Jelke Jakobs Bethlehem overleed op 8 januari 1970. Beiden liggen begraven op het kerkhof in Aldeboarn.

Aldeboarn is in de vroege Middeleeuwen als agrarisch terpdorp ontstaan. Het dorp ontleent zijn naam aan het riviertje dat door het dorp stroomt (de Boarn). Al in de Middeleeuwen was de Boarn een belangrijke waterverbinding met de Middelzee. Het dorp had een groot achterland. Daardoor was het dorp als omstreeks 1200 een overslagplaats voor allerlei goederen.

Het schilderachtige dorpje Aldeboarn is ontstaan in de vroege Middeleeuwen.

Op de oude foto hieronder sta ik (in het midden) naast mijn pake en mijn neefje (die ook Jelke heet). Pake houdt een enorme snoek vast die even daarvoor door mijn vader is gevangen. Mijn moeder kijkt door het raampje van boot.

Van links naar rechts: een grote snoek, pake Bethlehem, ikzelf, en mijn neef Jelke Veld.

Ouders

Jelke Jakobs Bethlehem en Grietje Sjonger hadden vier kinderen: Trijntje, Jakob Geert, Tjitske en Geert. Jakob Geert was mijn vader hij werd op 23 maart 1914 geboren in Aldeboarn. Hij overleed op 25 mei 2000 in Akkrum. Jakob Geert Bethlehem was getrouwd met Catharina Zwier. Zij werd op 5 juni 1912 geboren in Luinjeberd (in de buurt van Heerenveen). Ze overleed op 5 oktober 1988 in Heerenveen.

Na hun huwelijk gingen mijn ouders in Amsterdam wonen. Daar werd ik in 1949 geboren. Mijn ouders vierden in 1982 hun 40-jarig huwelijksfeest. Dat deden ze met een feestje in een restaurant in Beetsterzwaag. De foto hieronder is in de tuin van het restaurant gemaakt.

Catharina Zwier en Jakob Geert Bethlehem.

Gezin

Van 1974 tot 2003 was ik getrouwd met Ingrid Teuling. We hebben elkaar in 1972 leren kennen in het dorpje Sint Maarten in Noord-Holland. In 1974 zijn we getrouwd. De eerste vijf jaar van ons huwelijk woonden we in Amsterdam. In 1979 zijn we verhuisd naar Hazerswoude-Rijndijk.

Ingrid Teuling en Jelke Bethlehem.

Onze eerste zoon Maarten werd op 20 februari 1980 geboren. Hij woonde eerst in Hilversum. Hij werkt toen op de IT-afdeling van de Nederlandse Bank. Hij is in 2017 verhuisd naar Voorburg. Hij werkt nu bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.

Maarten Bethlehem.

Onze tweede zoon Hayo werd geboren op 18 mei 1982. Hij woonde eerst in Den Haag. Hij was daar deskundige op het gebied van websites bij de ANWB. In 2021 is het gezin verhuisd naar Wassenaar. Hayo werkt nu bij het Ministerie van Algemene Zaken. Meer informatie is te vinden op zijn website: HayoBethlehem.nl.

Hayo.

Hayo trouwde in 2012 met Zuzana. Zij is afkomstig uit Slowakije. In 2017 werd hun zoon Alexander Felix Bethlehem in Den Haag geboren.