Curriculum vitae

Curriculum vitae van Jelke Bethlehem

Jelke Bethlehem (1949) studeerde mathematische statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn doctoraalexamen in 1974 werkte hij vier jaar bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Hij hield zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van multivariate statistische analysetechnieken en het ontwikkelen van statistische programmatuur.

In 1978 trad hij in dienst bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg. Hij deed daar theoretisch en praktisch onderzoek op het gebied van non-respons in surveys. In 1986 promoveerde hij tot Doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift “Werken met non-respons”. Ook hield hij zich bezig met het beveiligen van gepubliceerde gegevensbestanden tegen onthulling van individuele gegevens.

Van 1987 tot 1996 was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software voor  computergestuurd enquêteren.  Dit Blaise Systeem wordt door veel statistische bureaus over de hele wereld gebruikt en is de de-facto standaard op dit terrein.

van 1997 t/m 2014 was hij senior methodologisch adviseur van de divisie Methodologie van het CBS. In die functie houdt hij zich bezig met methodologische research op het gebied van survey-methoden, in het bijzonder non-respons en web-surveys. Hij heeft meegewerkt aan een aantal Europese onderzoeksprojecten.

Van 1991 tot 2011 was hij parttime hoogleraar in de Statistische Informatieverwerking aan de Faculteit Economie Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Sinds 2012 is hij bijzonder hoogleraar in de Survey-Methodologie, in het bijzonder met behulp van Internet, bij de Universiteit Leiden ( Faculteit Sociale Wetenschappen, Instituut Politieke Wetenschap.

Oratie bij de Universiteit Leiden (2013).

Diverse andere activiteiten

 • Lid van het Editorial Panel van de Royal Statistical Society Series A.
 • Lid van de Vereniging voor Statistiek (VVS).
 • Lid en Council Member van de International Association of Survey Statisticians (IASS).
 • Redacteur van het tijdschrift Kwantitatieve Methoden.
 • Referee-activiteiten voor o.a. Journal of the American Statistical Association, Journal of Official Statistics, Survey Methodology, Public Opion Quarterly en International Statistical Review.
 • Eindredacteur, presentator en auteur van de Teleac Cursus Statistiek (1986).
 • Lid van de programmacommissie van de ISI sessies in Florence (1993), Peking (1995), Seoul (2001), Berlijn (2003) en Durban (2009)
 • Voorzitter van de examencommissie van de VVS-examens Elementaire en Algemene Statistiek.
 • Medeorganisator van het congres COMPSTAT 2000.
 • Organisator van het Symposium Statistische Software (in 1989 en 1997)
 • Lid van het bestuur van de interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie (IOPS).

Presentatie van de Teleac cursus Statistiek (1986).